Regulamin

Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie rc-box.com.

Właścicielem serwisu internetowego  jest firma: ALTI GROUP  z siedzibą w Tarnowie przy ul. Ochronek 5, 33-100 Tarnów, NIP 873-101-00-81.

 

Słownik:

    Sklep, Sprzedawca, Administrator – firma ALTI GROUP z siedzibą w Tarnowie przy ul. Ochronek 5, 33-100 Tarnów, NIP873-101-00-81
    Kupujący – każda osoba lub podmiot gospodarczy (konsument) składający zamówienie w Sklepie.
    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
    Regulamin – Zbiór zasad i wytycznych regulujących działania związane z relacjami powstającymi w wyniku procesu zakupowego w sklepie.


I Postanowienia ogólne:

    Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
    Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
    Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
    Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.
    Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz za granicą.
    Operator sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
    W celu korzystania ze Sklepu, Kupujący nie ma obowiązku zarejestrować się. Czynności służace do identyfikacji zamawiającego dokonuje się przed samym wysłaniem zamówienia. System wysyła zamówienie na  poczte e-mail po czym może nastąpić kontakt ze strony sprawdawcy w celu ustalenia warunków dostawy. Ewentualna rejestracja dokonywana bęzdzie jednorazowo w późniejszym okresie funkcjonowania sklepu.  Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie odrębnych cykli zamówień potwierdzonych wpisaniem danych adresowych.
    Kolory prezentowanych w naszym sklepie mogą odbiegać od kolorów w rzeczywistości.


II Składanie zamówienia:

        Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
        W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
        Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.
        Sklep ma możliwość dodatkowej telefonicznej lub mailowej weryfikacji i potwierdzenia zamówienia.
        Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwa tylko telefonicznie i tylko gdy zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem.
        Sklep udostępnia jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
        a) przelewem na rachunek bankowy Sklepu (towar wysyłany jest po zaksięgowaniu ceny na rachunku bankowym),
        b) gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (za pobraniem),
        W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie może być anulowane przez operatora sklepu.
        Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej 500,00 zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 30% wartości towaru.


III Realizacja zamówienia:

    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych kontaktowych umożliwiających weryfikację złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia administrator sklepu potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Administrator sklepu może odmówić realizacji zamówienia którego rzetelności nie udało się potwierdzić lub z powodu wyczerpania asortymentu.
    W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia administrator dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli nie będzie możliwości kontaktu z Kupującym, zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
    Czas realizacji zamówienia składa się z okresu od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania towaru oraz z czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Czas realizacji zależny jest od indywidualnych ustaleń przy zamówieniu produktu i sposobu jego dostarczenia.
    W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.
    W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Administrator zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
    Przy zamówieniach towarów do kwoty zamówienia doliczana jest opłata spedycyjna zgodnie z wybraną przez Klienta formą realizacji zamówienia.
    Dowodem dokonania zakupy jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w formie elektronicznej.
    Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:
    a) wysyłka paczką priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej
    b) wysyłka pobraniową paczką priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej
    W celu dostarczenia zakupionego towaru Kupujący upoważnia Sprzedawcę do zawarcia umowy na usługi pocztowe z Pocztą Polską w imieniu i na rzecz Kupującego.
    Informacje o kosztach związanych z dostawą nie są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (formularzu zamówienia). Koszyt te są uzgadniane przed realizacją zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego.
   Dokładamy wszelkich starań aby jak najlepiej zabezpieczyć przesyłkę na czas transportu.
    Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją sprawdzić na obecność uszkodzeń (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Administratora Sklepu. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.


IV Warunki gwarancji

    Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski poprzez oficjalną dystrybucję poszczególnych producentów.
    Produkty posiadają gwarancję producenta importera lub sprzedawcy obowiązującą na terytorium Polski. Warunki realizacji gwarancji są określane przez gwaranta w sposób zwyczajowo przyjęty. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia/skrócenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.
    Gwarancja nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody orazniezwłocznie skontaktować ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sytuacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
    W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Kupującego wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Kupujący.
    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami jakie poniósł w związku z nieuzasadnioną reklamacją lub nieuzasadnionym zwrotem konsumenckim. W szczególności kosztami usług serwisowych, diagnozowania, przechowywania oraz spedycji przedmiotowych produktów.
    Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie artykułu 558 § 1 kodeksu cywilnego.
    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru lub urządzenia wynikającego z nieprawidłowego użytkowania, zamykania, mocowania, przykręcania oferowanych akcesoriów.


V Odstąpienie od umowy

    Sprzedawca umożliwia Konsumentowi odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie do 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W ramach odstąpienia od umowy konsument składa drogą mailową pisemne oświadczenia w terminie do 14 dni od daty odbioru przesyłki z przedmiotowym zamówieniem. Prawo zwrotu nie dotyczy przedsiębiorców.
    W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, co oznacza, że w sytuacji, gdy Klient zmienił stan i/lub zawartość towaru, a więc towar nosi ślady używania i/lub jest nie kompletny, niemożliwe jest odstąpienie od umowy.
    Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na własny koszt na adres sklepu podanego na stronie kontakt jednak po wcześniejszym uzgodnieniu takiego zwrotu z administratorem sklepu.
    Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wykonanych (w tym przypadku po wysłaniu towaru umowa na usługę jest traktowana jako wykonana)
    Do przesyłki zwrotnej powinno się dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument zakupu oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.
    Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia ustosunkuje się do zawartej w nim treści. Po upływie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, zwrot uważa się za rozpatrzony pozytywnie chyba że sprzedawca ustosunkował się do treści przedmiotowego oświadczenia przed upływem tego terminu.
    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oświadczenia zwrot kwoty przedmiotu zamówienia następuje w terminie 14 dni na rachunek bankowy podany przez Konsumenta lub inny wcześniej ustalony sposób.
    Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.


VI Ochrona danych osobowych i prywatności:

    Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
    Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
    Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody określonej w pkt V ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
    Zapisując się do newslettera w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na przyjętą przez Sklep politykę prywatności, czyli wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o nowościach i promocjach.

VI Postanowienia końcowe:

    W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
    Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie www.rc-box.com
    Sklep ma prawo zmienić regulamin. O każdej zmianie regulaminu Sklep informuje na swojej stronie. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

aktualizacja 3.9.2015


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/tarnow/www/alti/application/views/scripts/site/classifieds.phtml on line 3
shopping_cart